Paletten
Kategori: Konst
  Nummer:
  2019:1 (314)
  Issn:
  5785-5603
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  223x295 mm
  Vikt:
  343 g
  I lager:
  5 st

Paletten

Innehåll

 • ?Min syster besök 1990. Donia Saleh
 • Mot en svart feministisk poetik - frågan om svarthet mot slutet av världen. Denise Ferreira Da Silva
 • Mot den absoluta realismen: Oscar Mun?oz, fotografiet och representationens urscener. Jan-Erik Lundström
 • Berlin väl använt. Theresa Kampmeier
 • Efter tomhetens feminism. Moa Franzén
 • Moderatorn. Frida Sandström
 • Texter i arbete – det konstnärliga scoret. Frida Sandström
 • Konst-teknisk dagbok april-maj 2018 förd i samband med utställningen Sensory Futures #1: the Work to End All Labor. Max Ronnersjö
 • Christian Degerhammars rapport från ljudkonstfestivalen ”Happy New 3ars” i Vei Da, Thiert. Pär Thörn
 • PETER, the plague
 • PraPer spits. Moa Franzén
 • Konstkritik bortom människan. Om Walter Benjamins Begreppet konstkritik i den tyska romantiken. Anton Göransson
 • Konstkritikens form. Fredrik Svensk
 • Att reproducera autonomi. Kerstin Stakemeier & Marina Vischmidt
 • Teser om inkompetens. Mattin
 • burn, on fire, alight, inflamed, glow, ablaze, fervent, go up in smoke, – Score for a performance lecture. Olia Sosnovskaya
 • N.M.O.
 • Medverkande

Beskrivning

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940. Utgivare: Stiftelsen Paletten.

  • Paletten

   2019:3 (316)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2019:2 (315)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2018:3 (312)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2018:1 (310)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2017:3 (309)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2017:1 (307)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2016:4

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2016:3

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2016:1

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2015:4

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2015:3

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2015:2

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2015:1

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2014:3

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2014:2

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2014:1

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2013:4

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2013:3

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2013:1 (291)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2012:4 (290)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2012:3 (289)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2012:2 (288)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2011:4 (286)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2011:3 (285)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2011:2 (284)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2011:1 (283)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2010:3 (281)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2010:2 (280)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2010:1 (279)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Paletten

   2009:4 (278)

   90 kr.

   Logga in för att handla