Fredsposten
Kategori: Internationellt och fred
  Nummer:
  2018:4
  Issn:
  0357-2250
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  48
  Dimensioner:
  70x247 mm
  Vikt:
  131 g
  I lager:
  2 st

Fredsposten

Vår gemensamma jord

Innehåll

 • ?LEDARE Ulf Särs: Hållbar fred
 • TORD BJÖRK En rörelse för fred med jorden
 • INTERVJU Ville Ropponen: De finsk-ugriska folken kämpar för sin jord
 • APPELL FÖR SAMERNAS RÄTT TILL SITT LAND
 • TOVE SELIN Global markanvändning - problem och lösningar
 • OTTO BRUUN Gruvindustrins ohållbara konsekvenser i Finland och globalt
 • CAROLINA RUNEBERG Är palmolja alltid dåligt?
 • LOTTA STAFFANS Människorättsavtal skapar nya regler för företag?
 • MIRA KÄKÖNEN Vatten nu och i framtiden
 • OLLI-PEKKA MAAVISTO Piskbestånden i haven kollapsar
 • VATTENFOTSPÅR OCH VIRTUELLT VATTEN
 • LOTTA STAFFANS Fast fashion, snabb miljöförstörelse
 • CLAUS MONTONEN Transnationella vattenkonflikter
 • PETRA GRANMOLM Bärkraft .ax: Gräsrotsgemenskap med hoppfull agenda
 • TINA NYFORS Omställning engagerar runtom i Svenskfinland
 • PAULA LÖNNEMO Suomen kohtuusliike - omställning med finska mått
 • TIO RIMLIGA KLIMATKRAV
 • FRED OCH FRÖJD AV ROSA Uppe på berget blir fötterna inte våta
 • RECENSION Ulf Särs: Fakta som ändrade min världsbild
 • RECENSION Lotta Staffans: Från linjär tillväxt till donits
 • RECENSION Ulf Särs: Miljöångest och hopp
 • RECENSION Tina Nyfors: Oljeepoken går mot sitt slut
 • NOTIS Kärnkraften är ett hot mot jord och vatten

Beskrivning

Fredsposten grundades i slutet av år 1926 av Edvin Stenwall i Närpes, Finland. Tidskriften fungerar som ett språkrör på svenska för fredsrörelsen i Finland och är även en kanal för information och debatt om aktuella händelser i världen. Tidskriften publicerar även lyrik och recensioner av bl.a. böcker och teater.

  • Fredsposten

   2018:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2018:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2018:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:2

   75 kr.

   Logga in för att handla