SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2019:1
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  98
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  194 g
  I lager:
  1 st

SANS

Innehåll

 • Ledare: Mer matematik i skolan-enbart av godo?
 • Björn Fkæstad: Den paradoxala vindkraften
 • Kevin Drum: Den nya industriella revolutionen
 • Helena Karlsson. Inför den vetenskapliga världsbilden blir vi ödmjuka
 • Jörgen Ovesen: År 2001 femtio år
 • Signerat, Loretta Napoleoni: Det handlar om ekonomi, inte kärnvapen!
 • Klas Borell: Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts
 • Andreas Hpkansson: Folkhälsa eller frihet?
 • Torsten Rönerstrand: Är ”kulturprofilen” en postmodernistisk Faust?
 • Signerat, Mahyad Tavakoli: Sagan om julen är min tröstande livslögn
 • Jarl Torgerson: Överdiagnostik är den moderna psykiatrins dilemma
 • Niklas Anderberg: Två ”otroliga” böcker
 • Eli Göndör: Hur islam skapar mening för de troende
 • Jackie Jakubowski: Om tro och vetande
 • Anders Karlqvist: Vad är liv?
 • Signerat, Tommy Mattizon: Varför älskade Gud inte Lucy?
 • Inger Enkvist & Magnus Henrekson: En bättre skola kräver ny kunskapssyn
 • Bosse Lindquist: En mor berättar
 • Charmkvark: I stängda grupper härjar pseudovetenskapen

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla