Signum
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2018:7
  Issn:
  5282-2046
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  72
  Dimensioner:
  175x280 mm
  Vikt:
  211 g
  I lager:
  2 st

Signum

Sanning

Innehåll

 • Ledare: Sanningens anspråk
 • Lena Andersson: Relationens (o)begripliga logik
 • Fredrik Heiding: Aktuellt: Påvliga påminnelser om Litauens rötter
 • Heinz Werner Wessler: Kyrkan i skärselden- Övergreppsskandalen långt vore 'n befarat visar tysk studie
 • Olle Brandt: Omstridd överenskommelse mellan Vatikanen och Kina
 • Jan-Heiner Rück: Förhållandet mellan judar och kristna- en känslig fråga
 • Ungdomssynoden: Julie Zyka: Några reflektioner inför ungdomssynoden
 • Tema: sanning: Erik Åkerlund: Sanningen och verklighetens motstånd
 • Anders Piltz: Vad är sanning?- en inventering av sanningens frågor och existentiella utmaningar
 • Magdalena Dahlborg: Makt, dialog och sanningssökande
 • Karin Rubenson: Philip Pullman skapar en berättelse om sanning
 • Erik Åkerlund: Nouvelle théologie och Ratzinger om sanning
 • Heinz Werner Weser: Mörkrets tidsålder- V.s. Naipaul 1032-2018
 • Martin Maier: San Romero de América- Oscar Arnulfo Fomero helgonförklaras
 • Analyser och rapporter: Liudas Jovaisa: Från Sankt Bruno till påven Franciskus- Den katolska kyrkan i Litauen
 • Omläsning: Minna Salminen Karlsson: Karin Bergman i dagböcker och brev 1907-1966
 • Bokrevy
 • Informationer
 • Medverkande i detta nummer

Beskrivning

Signum är en katolsk kulturtidskrift som utkommer med 9 nummer per år. Redaktionen består av katolska lekmän och präster med representanter från de internationella jesuit- och dominikanordnarna. Med den världsvida katolska kyrkan som perspektiv och bakgrund kommenterar Signum aktuella ämnen inom den nutida samhällsdebatten såsom etiska frågor inom medicin och naturvetenskap, rörelser och trender inom film, litteratur och musik, existentiella frågor inom teologi och filosofi samt det ekumeniska samtalet mellan samfund och kyrkor i Sverige och utomlands.

  • Signum

   2021:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2021:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2020:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:7

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2019:1

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:8

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:6

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:5

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:4

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:3

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Signum

   2018:2

   60 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×