Fredsposten
Kategori: Internationellt och fred
  Nummer:
  2018:1
  Issn:
  0357-2250
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  32
  Dimensioner:
  70x247 mm
  Vikt:
  92 g
  I lager:
  2 st

Fredsposten

1918. Fred mitt i inbördeskriget

Innehåll

 • Ledare, Christian Lång: Desinformation är en fara för vår civilisation
 • Matias Kaskiluoto: Intervju med Kimmo Kontio: Fred mitt i inbördeskriget
 • Heidi Rautiomaa: Dialog mellan religioner och åskådningar förutsätter etik
 • Kimmo Wilska: Kväkarna- ett samfund för fredsvänner
 • Henrik Helenius: Bhutan- Vår tids Shangri-La?
 • Rita Nordström-Lytz: Bokmässan i Göteborg 2017- en nybörjares reflektioner
 • Kolumn av Tarja Cronber: Undet i Nordkorea: ett gemensamt bord har hittats
 • Fred och fröjd av Rosa: Ett paket från Mama Afrika
 • Recensioner 

Beskrivning

Fredsposten grundades i slutet av år 1926 av Edvin Stenwall i Närpes, Finland. Tidskriften fungerar som ett språkrör på svenska för fredsrörelsen i Finland och är även en kanal för information och debatt om aktuella händelser i världen. Tidskriften publicerar även lyrik och recensioner av bl.a. böcker och teater.

  • Fredsposten

   2018:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2018:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2018:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2017:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2016:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2015:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2014:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2013:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:2

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2012:1

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:4

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:3

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Fredsposten

   2011:2

   75 kr.

   Logga in för att handla