Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2018:1 (165)
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  248 g
  I lager:
  4 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Arbetarhistoria

Att forska kring informellt arbete

Innehåll

 • Ledare: Att tillgängliggöra forskning?
 • Tema: Att forska kring informellt arbete. Informellt arbete- en introduktion till temat
 • et informella arbetets värld i Indien
 • Metodologiska och etiska dilemma i forskning om irreguljära migranter
 • Exploatering av arbetare och arbetets skadeverkningar
 • Socialhistoriska arkiv: Att kartlägga samtiden
 • Nya och breddade perspektiv på arbetarhistorisk forksning
 • Forskning pågår: Från rösträtt och dans till militärt arbete och SAF-politik
 • Doument: Cykelmarschen 1968
 • Recensioner
 • Nytillskott i arkivet 2017: Hermansson och Sandel, kurser och sexualpolitik

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:2 (158)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:1 (156)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:3 (131)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:1 (129)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:3 (128)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:2 (126)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:4 (124)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:2 (122)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:1 (121)

   60 kr.

   Logga in för att handla