Utbildning & Demokrati
Kategori: Bibliotek och utbildning
  Nummer:
  2017:3
  Issn:
  1102-6472
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  116
  Dimensioner:
  160x235 mm
  Vikt:
  241 g
  I lager:
  3 st

Utbildning & Demokrati

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Johannes Westberg: Vad är utbildningshistoria? Ett forksningsfälts historia, framtid och relation till pedagogikämnet
 • Katherina Doudou: ”Studenterna kan inte problematisera” Om ämnesidentiet, signaturpedagogiker och litteraturvetenskapligt tänkande i akademiska språkämnen
 • Johannes Lunneblad: Bråkstakar och retstickor. En studie av hur elevers våld könskodas av skolpersonalen i grundskolans senare år
 • Thomas Aastrup Rømer: Nogle realistiske bemærkniner till Piagets læringsteori
 • I tidigare nummer- översikt

Beskrivning

Utbildning & Demokrati är en pedagogisk tidskrift vars namn är inspirerat av John Deweys klassiska arbete "Democracy and Education" från 1916. I tidskriften publiceras texter i skärningspunkten mellan filosofi och samhällsvetenskap. Ambitionen är att bidra med analyser av utbildning i vid mening, dess utbildningspolitiska innebörder såväl som dess inre verksamheter. En strävan är att analysera hur innehåll väljs ut och behandlas, bl a genom att fokusera kommunikationens betydelse för meningsskapande. I likhet med Dewey vill Utbildning & Demokrati relatera dessa didaktiska frågor till synen på utbildning som demokratisk instans och dess roll som offentligt rum. Tidskriften vänder sig till dem som är intresserade av förskola, skola, lärarutbildning och annan högre utbildning men även till dem som har intresse för utbildning och kommunikationsprocesser i andra sammanhang. Utges av Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

  • Utbildning & Demokrati

   2018:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2018:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2017:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2016:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2015:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2014:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2013:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2012:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2011:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2010:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2010:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2010:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2009:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2009:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2009:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2008:2

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2008:1

   115 kr.

   Logga in för att handla

  • Utbildning & Demokrati

   2007:3

   115 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×