Divan
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2017:3
  Issn:
  1101-1408
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  136
  Dimensioner:
  210x240 mm
  Vikt:
  444 g
  I lager:
  1 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Divan

Innehåll

 • Inledning
 • Thomas Ogden: Det inledande analytiska mötetJohanna Ekström: De befolkade rummen
 • Maria Yassa: Mellan det vetbara och det ovetbara- en läsning av Marilynne Robinsons Lila utifrån Bions begrepp Act of Faith
 • Christopher Bollas: Demokratins psykisk ramverk
 • Mats Karlsson: Att undvika sömngångarnas öde- ett samtal med Jessica Benjamin
 • Jessica Benjamin: Bortom den-som-gör och den-som-blir-gjord-med. Ett intersubjektivt perspektiv på trehet
 • John Swedenmark: Att hantera erkännandet om Jessica Benjamin som samhällstänkare
 • Diwanis
 • Ulf Karl Olov Nilsson: Sjukdomens poetik- ett samtal om depressionens och dementiens förhållande till litteratur
 • Carin Franzén och Per Magnus Johansson: Ett samtal om kärlek
 • Lisa Gummesson: Offentligt samtal i en ny tid
 • Nina Weibull: Samtalsväv och ljusrymd
 • Recensioner

Beskrivning

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill. Utgivare: Psykoanalytiskt Forum, ideell förening.

  • Divan

   2018:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2017:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2016:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2016:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2015:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2015:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2014:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2014:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2013:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2013:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2012:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2012:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2011:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2011:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2010:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2010:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2009:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2009:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2008:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2008:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2007:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2007:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2006:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2006:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2005:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2005:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2004:2

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2004:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2003:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2003:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×