Ariel
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  1999:1
  Issn:
  1104-196X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  210x297 mm
  Vikt:
  80 g
  I lager:
  3 st

Ariel

Bernard-Marie Koltès texter

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Bo I Caverfors: Om Jacob Balde
 • Jacob Balde: Tre teman
 • Bernard-Marie Koltès texter:
 • Cecilia Palmgren: Några anmärkningar till Bernard-Marie Koltès
 • Bernard-Marie Koltès: En hangar i väster
 • Cecilia Palmgren: ”Koltès har gud i fickan”
 • Lucien Attoun/Bernard-Marie Koltès: Samtal
 • ?Bernard-Marie Koltès: Den sista drakenËbba Rhue: Självmordet i SAllinger
 • ?Bernard-Marie Koltès: Korta texter
 • Recensioner

Beskrivning

I marginalen förs kampen vidare. Vid dryga åttio år fyllda är Ariel – tidskrift för litteratur vitalare än någonsin. I fortsatt oavhängighet av dagsländor och trender lyfter vi fram författarskap och litteraturer som förpassats till medial tystnad, och hävdar litteraturens, det levande ordets, obetingade primat över allt som går och heter "information". Ett forum för diskussion kring litteraturen, en sökare bakåt i tiden och en vägröjare. Utgivare: Förlags AB Gondolin.

  • Ariel

   2006:5

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2006:3

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2006:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2006:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2005:6

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2005:5

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2005:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2005:2

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2005:1

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2004:6

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2004:4

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2004:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2004:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2004:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2003:5

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2003:3

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2003:2

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2003:1

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2002:6

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2002:5

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2002:4

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2002:2

   128 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2002:1

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2001:6

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2001:4

   128 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2001:2

   128 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2001:1

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2000:5

   128 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2000:4

   64 kr.

   Logga in för att handla

  • Ariel

   2000:2

   64 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×