Samtiden
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2016:3
  Issn:
  0036-3928
  Språk:
  Norska
  Antal sidor:
  240
  Dimensioner:
  170x250 mm
  Vikt:
  507 g
  I lager:
  1 st

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Samtiden

Innehåll

 • Ledare
 • BJØRN TORGRIM RAMBERG:  Hvem blir vi nå? Om filosofi og selverkjennelse
 • CHRISTOPHER PRESCOTT / HÅKON GLØRSTAD • En gullalder i norsk arkeologi?
 • BRITA BRENNA: Humaniora – en museumshistorie
 • ØYSTEIN SJÅSTAD: Norsk kunst i europeisk kontekst: Christian Krohg som naturalistisk innovatør
 • MIKKEL B. TIN:  Uten mål og mening: Arabesken i folkekunst og filosofi
 • SIV ELLEN KRAFT:  Urfolksreligion
 • ELISABETH OXFELDT:  Skandinavisk skyld Fornuft og følelse i Margreth Olins De andre
 • TERJE EMBERLAND:  Himmlers hytte Om blod, byggeskikk og badstuer
 • HELGE JORDHEIM:  Synkroniseringen av verden. Om tidens kulturhistorie
 • HILDE SANDVIK:  Kvinnehistorie og sosialhistorie i tidlig moderne tid: Om nødvendigheten av en vanskelig tilgjengelig historie
 • EIVIND HELDAAS SELAND:  Sammenvevd fortid: Den relasjonelle vendingen i antikkfagene
 • BJØRN BANDLIEN:  Historikeren som kulturmegler
 • BÅRD FRYDENLUND:  1814 i 2014 – formidlingssjokk for historiefaget
 • NARVE FULSÅS:  Historie og litteratur: eksemplet Ibsen
 • TONE SELBOE:  Romanens følelser: om å skrive den historien historikerne glemte
 • EIVIND TJØNNELAND:  Garborgs roman Trætte Mænd og essayismens problem
 • THEA SELLIAAS THORSEN:  Ekte kjærlighet Om følelser, forskning og å forandre verden
 • ELLEN KREFTING:  Fra skrivesyke til teksttråling: Gamle tekster møter nye digitale metoder
 • LINE CECILIE ENGH:  Om narrasjoner, kvinnelige metaforer i middelalderen og våre litterære hjerner. En idéhistorikers møte med kognitiv teori
 • STEFKA G. ERIKSEN:  Lost in translation – om den translatologiske vendingen i norsk humaniora
 • NORA S. EGGEN:  Mellom fortid og nåtid i arabiskfilologien
 • KJERSTI FLØTTUM: Hvor sannsynlig er «sannsynlig»? Språkbruk og klimautfordringer
 • UNN RØYNELAND:  Språkleg mangfald i Noreg – problem eller ressurs? Fleirspråklegheit som forskingsfelt
 • RUNE SVARVERUD:  Luftforurensning og sinologi: filologiens rolle i ny humanior
 • ROLF THEIL:  Små språk i eit bortgøymt hjørne av eit marginalt kontinent

Beskrivning

Norsk tidskrift. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. Samtiden er Norges ledende tidsskrift for kultur og politikk.

  • Samtiden

   2020:1

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:4

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:3

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:2

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:1

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:4

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:3

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:2

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:1

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:4

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:3

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:2

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:1

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2016:2

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2016:1

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:4

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:3

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:2

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:1

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:4

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:3

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:2

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:4

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:2

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:4

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:2

   125 kr.

   Logga in för att handla