Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2016:2 (158)
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  60
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  160 g
  I lager:
  -

Arbetarhistoria

Hyresgäströrelsen

Innehåll

 • Ledare: Malin Nilsson: Bredd och djup
 • Kaj Landberg: Amerikas svenska revolutionärer: Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet 1904-1928
 • När ”Texas” reste till Svensk- Amerika: Bilder från Einar Ljungbergs resa i USA 1916
 • Hannes Rolf: ”Från kamp- till intresseorganisation” - centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942
 • Eva-Karin Josefson: Om hon verkligen är mannen underlägsen: Proletärförfattare och kvinnosyn i början av nittonhundratalet
 • Omläsningen: Hans Larsson: Marx+Foucault=
 • På gang: Malin Nilsson: Arbetarhistoria på Textilmuseet i Borås
 • Nytt forskningsprojekt: Fia Sundevall: ”Fattigvården och valsedeln: rösträttens ekonomiska skiktning efter 1921
 • Bibliografi
 • Dokument: Lars Gogman: Vandrare, stanna- minns dem med stolthet
 • AKS årsbok 2016: Frimurarna och Kommunen. Med en text ur boken av Jan Myrdal

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2018:1 (165)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:1 (156)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:3 (131)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:1 (129)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:3 (128)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:2 (126)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:4 (124)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:2 (122)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:1 (121)

   60 kr.

   Logga in för att handla