Divan
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2016:1
  Issn:
  1101-1408
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  112
  Dimensioner:
  210x240 mm
  Vikt:
  372 g
  I lager:
  -

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Divan

Det naiva

Innehåll

 • Inledning
 • Julia Kristeva: Att tolka det radikalt onda
 • Ulf Karl Olov Nilsson: Symbollära för det tjugoförsta århundradet
 •  Piers Aulagnier: Rätten till hemligheter– ett villkor för att kunna tänka
 • Louise Glück: Fyra dikter
 • Jonas Brun: Om Louise Glück
 • Clarence Crafoord: Det barnsliga, det infantila och det naiva
 • Roger Fjellström: Om en förmöget oförmögen: Antonin Artaud
 • Marie Norin: Tre dikter
 • Arne Jemstedt: Naivitet och paranoia
 • Nina Weibull Diwanism
 • Johan Eriksson Primär ontologisk trygghet – om psykisk hälsa och naiv tillit
 • Konny Isgren Naivitetens recitativ
 • Jonas Ellerström Konny Isgrens ”ha!”
 • Axel Andersson Katechon och eschaton: terapi innan tidens slut

Beskrivning

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill. Utgivare: Psykoanalytiskt Forum, ideell förening.

  • Divan

   2018:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2017:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2017:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2016:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2015:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2015:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2014:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2014:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2013:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2013:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2012:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2012:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2011:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2011:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2010:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2010:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2009:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2009:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2008:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2008:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2007:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2007:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2006:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2006:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2005:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2005:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2004:2

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2004:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2003:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Divan

   2003:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×