Arbetarhistoria
Kategori: Historia
  Nummer:
  2016:1 (156)
  Issn:
  0281-7446
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  92
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  237 g
  I lager:
  -

Det här numret motsvarar 2 nummer.

Arbetarhistoria

Arbetarhistorier från Brasilien under 1900-talet

Innehåll

 • Ledare
 • Jonas Söderqvist: Det var då, och nu är nu
 • Nina Sjöberg, Karin Englund, Martin Grass och Silke Neunsinger: Till minne av Klaus Misgeld (1940–2015)
 • Larissa Rosa Correa: Fackföreningsrörelsen i Brasilien under kalla kriget (1960- och 1970-talen)
 • Olsson: Fackligt, socialt och politiskt samarbete på 1970-talet
 • Paulo Fontes: Migration och arbetarklasserfarenhet: São Paulo på 1950-talet
 • Cristiana Schettini: Reglementering av prostitution och arbetare i Rio de Janeiro under början av 1900-talet
 • Lars Gogman: Sagolandet
 • Hans Larsson: Bibliografi avseende tryckta skrifter som berör Brasilien i ARAB:s bibliotekssamlingar
 • Lars Gogman: Från antimilitarism via enhetsklädsel till militär uniform
 • Arne Högström: »Sött ligger inte för mig.» Maria Sandels brev, 1918–1922
 • FRÅN ARKIVET
 • Martin Grass: Magasinet i Grängesberg
 • Maria Boman: Globala mönster och samarbeten för att kartlägga migranters kulturella arv
 • Rudolf Meidner-priset 2015 för forskning i fackföreningsrörelsens historia tilldelas Malin Nilsson
 • Kjersti Bosdotter-priset 2015 för bästa artikel i tidskriften Arbetarhistoria går till Tobias Karlsson
 • RECENSIONER: Folke Olsson: Elmbrandt efterlyser ny Wigforss – recension av Innan mörkret faller: ska 30-talet hinna ikapp oss? av Björn [font=Lucida Grande, Verdana, Arial, sans-serif]Elmbrant[/font]
 • Folke Olsson: Fascismen ingen isolerad företeelse – recension av Att skjuta hästar av Kjell Eriksson

Beskrivning

Vill du veta mer om arbetarrörelsens historia, proletärlitteraturen, arbetslivet som det var förr, nya böcker, pågående och avslutad forskning, agitatorerna och mycket annat inom området arbetarrörelsens och arbetslivets historia? Läs Arbetarhistoria! Arbetarhistoria publicerar populära och vetenskapliga artiklar och sprider forskningsresultat till historieintresserade inom och utanför arbetarrörelsen. Arbetarhistoria utkommer med fyra nummer om året och omfattar sammanlagt ca 160 sidor.

  • Arbetarhistoria

   2018:1 (165)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:3 (163)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:3 (159)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2016:2 (158)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:3 (155)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2015:1 (153)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:4 (152)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:3 (151)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2014:1 (149)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:3 (147)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:2 (146)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2013:1 (145)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:3 (143)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:2 (142)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2012:1 (141)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:4 (140)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:2 (138)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2011:1 (137)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:4 (136)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:2 (134)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2010:1 (133)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:4 (132)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:3 (131)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2009:1 (129)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:3 (128)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2008:2 (126)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:4 (124)

   60 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:2 (122)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Arbetarhistoria

   2007:1 (121)

   60 kr.

   Logga in för att handla