Språkbruk
Kategori: Bibliotek och utbildning
  Nummer:
  2015:4
  Issn:
  0358-9293
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  50
  Dimensioner:
  173x247 mm
  Vikt:
  110 g
  I lager:
  2 st

Språkbruk

Innehåll

 • Ledare: Språkligt revirtänd
 • Noterat: Den sverigefinska språkvården firade 40 år
 • Logopeden vid ÅA fyllde tio år
 • Olika skolämnen kräver olika språkstrategier
 • Krönika av Marianne Backlén: Tjuge kroner
 • Språkkonferens: Språkexperter från Europa samlades i Helsingfors
 • Engelska lånord: Hur ska vi hantera engelskan i våra texter?
 • Språkprofilen: Vi är fångar i vårt språk
 • Murarens mening
 • Sverigesvenska ord: Villa, keso, DO, vabba- vilka sverigesvenska ord är främmande i Finland?
 • Språkexpedition del 2: På en generation blev svenskan engelska
 • Så påverkade engelskan emigranternas finlandssvenska
 • Dialekterna jämnades ut
 • Klarspråk; Klarspråkskampanjen avslutas- arbetet fortsätter
 • Aktuell litteratur
 • Svenskan i skolan: Attityd och kön har samband med resultatsten i modersmålet
 • Tolkning: Hon är som bäst när hon inte märks
 • Idiomatiska ordpar: Varken huvud eller fötter- om idiomatiska ordpar
 • Språkfrågor

Beskrivning

Språkbruk är en populärvetenskaplig, finlandssvensk tidskrift, där du kan läsa om språk ur många olika synvinklar. Språkbruk innehåller bland annat artiklar av språkforskare, intervjuer med personer som jobbar med språk och språkrelaterade nyheter. Språkbruk ger också råd och rekommendationer i språkliga frågor och recenserar nyutkommen språklitteratur. Språkbruk kan läsas av alla som tycker att språk är intressant. Den som använder svenska i sitt arbete kan ha glädje av Språkbruk. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare och översättare. Språkbruk ges ut av Institutet för de inhemska språken och utkommer med fyra nummer om året. Språkbruk finns också på Facebook.

  • Språkbruk

   2018:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2017:4

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2017:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2017:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2017:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2016:4

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2016:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2016:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2015:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2015:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2015:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2014:4

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2014:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2014:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2014:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2013:4

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2013:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2013:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2013:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2013:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2012:4

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2012:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2012:2

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2012:1

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2011:4

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2011:3

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2011:1

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2010:4

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2010:3

   55 kr.

   Logga in för att handla

  • Språkbruk

   2010:2

   55 kr.

   Logga in för att handla