Populär Arkeologi
Kategori: Historia
  Nummer:
  2015:4
  Issn:
  0281-014X
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  38
  Dimensioner:
  210x270 mm
  Vikt:
  138 g
  I lager:
  2 st

Populär Arkeologi

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Benrostarna i Korsnäs unika fynd från en gropkeramiks boplats
 • Migrationsvågor skapade europeerna
 • Farväl gamla långhus
 • Långlivad sol funnen
 • Intervju
 • Människan och metallerna
 • En unik tusenårig ryttargrav
 • Krönika_ arkeologi- ett sant hundgöra
 • Kvinnan med det romerska pärlhalsbandet
 • Drakhuvudet och Birkas hamn som gick på land
 • Evolutionen och människans kost
 • Förhistoriska kalendrar
 • Mygglarver berättar om istidens slut
 • Böcker
 • Nyheter
 • Resa till världens första filmscen
 • Artefakten

Beskrivning

Intresset för historien, för forna tiders människor, för deras levnadssätt och samhälle växer. Hur kan vi tolka och förstå de spår de lämnat efter sig? Kan vi lära av dem? Detta och de fynd arkeologerna finner vid utgrävningar och undersökningar är utgångspunkten för Populär Arkeologis innehåll. De främsta arkeologiska och historiska forskarna medarbetar och rapporterar om sina rön. Välkommen att läsa deras spännande berättelser om de förhistoriska samhällena och dess människor! Utgivare: Birgitta Gustafson.

  • Populär Arkeologi

   2016:2

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2016:1

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2015:3

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2015:2

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2015:1

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2014:4

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2014:3

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2014:2

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2014:1

   72 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2013:4

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2013:3

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2013:2

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2013:1

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2012:4

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2012:3

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2012:2

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2012:1

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2011:4

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2011:3

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2011:2

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2011:1

   62 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2010:4

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2010:3

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2010:2

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2010:1

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2009:4

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2009:3

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2009:2

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2009:1

   59 kr.

   Logga in för att handla

  • Populär Arkeologi

   2008:4

   59 kr.

   Logga in för att handla