Provins
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2015:3
  Issn:
  0280-9974
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  200x275 mm
  Vikt:
  278 g
  I lager:
  2 st

Provins

Iscensättningen av Norrland

Innehåll

 • Ledare
 • Ola Nilsson: Underkastelse – poetik, politik och bibliotek
 • Madeleine Hjort: Biblioteken och litteraturstödet
 • Erik Persson Platsens själ
 • Alfred Arvidsson: Bibliotekarien på Biskops-Arnö
 • Pär Hansson: Om Mathura M. Lattik
 • Mathura M. Lattik: Dikter
 • Pär Hansson: Legend om ensamhet
 • Mirja Unge: Återkomsten
 • Samuel Hognert: Ur pågående romanprojektet Hämta henne hem
 • Björn Kohlström: Om Jan Wolf-Watz Södra Västerbottens kustland
 • Jan Wolf-Watz: Sex dikter
 • Hanna Kanto: NUMRETS KONSTNÄR
 • Linnéa Sjödin: Lite som i Frozen
 • Elin Grelsson Almestad: Att gestalta det perifera
 • Linnea Isberg: Om en plats – ett teoretiskt flicknarrativ
 • Clara Bodén och Sophia och Lisa Josephson: Hur börjar en decentraliserad revolution?
 • Viktor Johansson och Victor Lindgren: Den blomstertid nu kommer
 • Medlemsinformation

Beskrivning

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. Utgivare: Norrländska litteratursällskapet.

  • Provins

   2020:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2019:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2018:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2017:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2016:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2015:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2014:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2013:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2012:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Provins

   2012:3

   80 kr.

   Logga in för att handla