Tidskrift för genusvetenskap
Kategori: Genusfrågor
  Nummer:
  2013:1
  Issn:
  0348-8365
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  150
  Dimensioner:
  160x235 mm
  Vikt:
  380 g
  I lager:
  2 st

Tidskrift för genusvetenskap

Trots allt

Innehåll

INNEHÅLL: Redaktionellt: Genusforskning + konstnärlig forskning=sant * Tema: Annica Karlsson Rixon och Lena Martinsson: Trots allt * Karin Hansson: konst som deltagande metodologi * Frispel: Abort N´Go. Industridesign som en estetisk driven kritisk praktik * Satelliter: Karin Widerberg: Minnesarbete- en metod för att komma erfarenheterna på spåret * Karin Widerberg återvänder till Kunskapens kön: Kunskapens kön – nu och då * Monika Edgren läser Karin Widerberg: Minne och talandets historia * Malin Axelsson läser Karin Widerberg: Den gemensamma skrivande kroppens politik * Annelie Bränström-Öhman läser Karin Widerberg: Svindeln i språket * Kristina Hagström-Ståhl: Processen med Fröken Julie. En studie i performativitet och genusmedveten gestaltning * Ulrika Dahl: Sårbarhetens politik. Femmefigurativa fragment till en nation av feminister * Hanna Hallgren: Prolog till den litterära vetenskapsteorin * Recension * Genmäle: Mårten hjernquist svarar Malin Ah-King och Ingrid Ahnesjö: Vi kan lära oss mycket av biologiforskning om våra könsroller!

Beskrivning

Tidskrift är tvärvetenskaplig och innehåller i första hand nordisk men även internationell kvinnoforskning. De flesta nummer behandlar ett tema vilket belyses genom nyskrivna artiklar av forskare från olika discipliner. Bland senare års teman kan nämnas teater, teknik och arabvärlden. Utgivare: Föreningen Kvinnovetenskaplig tidskrift.

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2020:1 (41)

   200 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:3

   200 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:2 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2019:1 (40)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:4

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:2 (39)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2018:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:3

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2017:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:2 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2016:1 (36)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:3 (36)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2015:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:4 (35)

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:2 (35)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2014:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2013:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2012:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:4

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:2

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2011:1

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:3

   110 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2010:1

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • Tidskrift för genusvetenskap

   2009:4

   110 kr.

   Logga in för att handla