SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2013:2
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  80
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  229 g
  I lager:
  -

SANS

Innehåll

INNEHÅLL: Intervju med Asa Wikforss av Christer Sturmark: ”11 september omöjliggjorde sanningsrelativismen”.  * Därför finns någonting snarare än ingenting. Bokutdrag av Lawrence M. Krauss * Sara Larsson: Ateistens själ. * Signerat av P C Jersild: Ska organsmitning tolereras?  * Essa av Lotta Knutsson Brakenhielm: Religiös tro – en evolutionär biprodukt? * Bokutdrag av Peter Sylwan: Vetenskapens oväntade vägar. * Signerat av Katarina Barrling: Det liberala statsidealet lurar oss. * Signerat av John Houdi: Jag, djävulen och den vidskepliga illusionen.  * Essa Anna Linnea Persson: Waldorfskolans ockulta agenda. * Bo Rothstein: Heligt land? * Per Bauhn: Bödlar och terrorister måste ställas till svars. * Essa av Ivar Arpi : När är det dags att sluta forska om tankeöverföring? * Intervju med Stephen Law av Christer Sturmark: ”Jag vill varna folk för struntprat”. * Signerat av Adam Cwejman: Symbolisk omskärelse skulle lösa problemet.  * Staffan Ulfstrand : Vapen – en fredsfaktor? * Essa av Ulf Ellervik: Djävulens kemister. * Debattinlagg av Petra Ostergren: Var är brudarna? * Debattsvar av Annika Borg & Johanna Andersson: Det handlar om sakfrågan, inte om yttrandefrihet.

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2021:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2021:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla