Samtiden
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2013:1
  Issn:
  0036-3928
  Språk:
  Norska
  Antal sidor:
  136
  Dimensioner:
  170x250 mm
  Vikt:
  295 g
  I lager:
  1 st

Samtiden

Innehåll

INNEHÅLL: Leder: Ta dem på alvor * Gudmund Skjeldal: Når meir blir mindre * Janne Kjellberg: Når papirløse får ansikt * Ole Jørgen Anfindsen: En politisert rettssak: «Jeg var ikke tiltalt, men ble likevel behandlet av enkelte som om jeg var en medtiltalt i en av norgeshistoriens mest alvorlige rettssaker.» * Ove Vanebo: Det etablerte Fremskrittspartiet: «Fremskrittspartiets store styrke i opposisjon, appellen til helt ulike typer velgere, kan fort bli partiets svakhet i posisjon.» * Karl Ove Knausgård: Litteraturen og det onde: «Er det noen prinsipiell forskjell mellom å ville forby Mykles bok fordi den krenker sedelighetsmoralen og forleder ungdommen inn i syndens helvete, og ville forby Thorbjørn Egners bok fordi den gir våre barn gale ideer om samfunnet og kvinnen og forleder dem inn i det reaksjonæres helvete?» * Gudmund Skjeldal:Når meir blir mindre: «Kor eg har lurt på korleis det kunne gått dersom dei hadde flytta seg litt ned i terrenget, der femmilsløypa snodde seg inn at mot Holmenkollen. Hadde eg vonne om dei hadde site der og åtvara meg? Var det min eine store sjanse i livet dette? Tapte eg eit gull eller vann eg eit sølv?» * Janne Kjellberg: Når papirløse får ansikt: «Helt siden jeg begynte å jobbe med dette feltet har jeg vært slått av hvor aktive myndighetene har vært i å styre omtalen av norsk asylpolitikk ved hjelp av språkbruk.» * Heidi Marie Kriznik: Kron eller mynt – med adresse Tøyen: «Når vi støter ut de voksne, er det i neste omgang barna vi støter ut. Jeg tenker som jeg gjorde for fjorten år siden: At vi skaper en ny underklasse.» * Olemic Thommessen: Kulturen i maktens hender: «Varsellampen bør lyse når Regjeringen forsvarer føringer som åpenbart har innholdsmessige og kunstneriske konsekvenser, summen av stadig flere målsetninger som regjeringen legger inn i sine tildelingsbrev og instrukser til mottakere av statlige penger.»* Eivind Tesaker: Jeg, vi og byråkrati: «Den moderne byråkraten blir lett en slave av møter, rapportering og ny teknikk – og med forventet taushet om alt som ikke blir gjort eller ikke fungerer.» * Arve Hjelseth: Maskulinitetens renessanse: «Den puslete mannen – vår tids seierherre? Det må stå som en hylende provokasjon i tilværelsen hvis man ikke er så opptatt av hva slags symbolske fjær den urbane middelklassen til enhver tid pynter seg med.»

Beskrivning

Norsk tidskrift. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål. Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. Samtiden er Norges ledende tidsskrift for kultur og politikk.

  • Samtiden

   2019:3

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:2

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2019:1

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:4

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:3

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:2

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2018:1

   179 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:4

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:3

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:2

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2017:1

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2016:3

   249 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2016:2

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2016:1

   149 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:4

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:3

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:2

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2015:1

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:4

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:3

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:2

   139 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2014:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:4

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2013:2

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:4

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:3

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:2

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2012:1

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Samtiden

   2011:4

   120 kr.

   Logga in för att handla