SANS
Kategori: Filosofi, psykologi och religion
  Nummer:
  2011:3
  Issn:
  2000-9690
  Språk:
  svenska
  Antal sidor:
  96
  Dimensioner:
  200x270 mm
  Vikt:
  267 g
  I lager:
  1 st

SANS

Medicinsk etik

Innehåll

INNEHÅLL: Ledare * Intervju med Göran Hermerén och P C Jersild av Christer Sturmark : Människa 2.0 * Signerat av Ann Heberlein: Smärtans hierarki * Signerat av Peter Singer: Konsten att inte rädda liv * Essä av Sören Holst: Att döda foster och violinister * Reportage av Yvonne Nenander: Lagen hindrar henne att få barn * Reportage av Yvonne Nenander: Surrogatmödraskap: Lycklig utväg eller tanklös exploatering? * Essä av Per Ewert: Sjukvården skall icke dräpa * Essä av Torbjörn Tännsjö: Vi bör inte frukta aktiv dödshjälp * ntervju med Lone Frank av Yvonne Nenander: Vem är jag? Gentesternas etiska dilemman * Signerat av Bengt Westerberg: I Främlingsfienden inom oss * Signerat av Annika Borg: ”De andras” längtan * Essä av Jan Henningsson: Religion och demokrati på arabiska * Signerat av Nima Dervish: Teologi för IT-åldern * Signerat av P C Jersild: Förnuft och känsla * Essä av Patrik Lindenfors: Människans gåtfulla samarbete * Signerat av Göran Lambertz: Juridik och rättvisa * Recension av Per Dannefjord: För Guds skull!! Rekord i sanningsrelativism * Debattinlägg av Charlotte Essén: Sveket mot sektbarnen * Avdelningar: Redaktion och medarbetare * Utblick * Inblick * Bloggtips * Webbtips * Replik * Sanslöst * Nästa nummer

Beskrivning

Sans är en unik satsning på en tidskrift som lyfter fram filosofi, förnuft och kritiskt tänkande. Sans företräder sekulär etik och humanistisk människosyn, rapporterar om nya vetenskapliga rön, granskar och ifrågasätter alla typer av dogmatiska synsätt och försvarar den fria tanken. Sans är en unik tidskrift i Sverige – ett existentiellt magasin om samhälle, vetenskap, etik och livs åskåd ning. Med namnkunniga skribenter som till exempel Lena Andersson, P C Jersild, Niklas Ekdal, Pernilla Ouis, Christer Fuglesang, Björn Ulvaeus och Magnus Norell, präglas Sans av fritänkande och verkar i upplys nings traditionens anda. Sans främjar ett vetenskapligt förhållningssätt och upp märk sammar forskningsrön som utmanar vår världsbild i grunden, från neurovetenskap och biologi till kvant fysik och kosmologi. Frågor som rör yttrandefrihet, jämställdhet och sam tidens debatt om tro och vetande ska spela en fram trädande roll i Sans. Vi skyggar inte för det kontroversiella.

  • SANS

   2020:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2019:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2018:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2017:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2016:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2015:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2014:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2013:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:4

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:3

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:2

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2012:1

   95 kr.

   Logga in för att handla

  • SANS

   2011:4

   95 kr.

   Logga in för att handla