OEI
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2010:6 (51)
  Issn:
  1404-5095
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  448
  Dimensioner:
  194x295 mm
  Vikt:
  1200 g
  I lager:
  -

OEI

Mary Ellen Solt – Towards A Theory of Concrete Poetry

Innehåll

Detta nummer av OEI är en antologi/dossier/montage ägnat åt den amerikanska poeten, essäisten och översättaren Mary Ellen Solt. Solt gav 1968 ut den banbrytande och historiskt betydande antologin Concrete Poetry: A World View, där hon samlade in, översatte, presenterade och kontextualiserade den globala rörelse med konkret poesi som uppstått under 1950- och 60-talen: den första internationella litteraturrörelsen i världen, där även den svenska konkreta poesin – med Öyvind Fahlström, Åke Hodell, Bengt Emil Johnson – var en viktig del. Trots att Solt spelade en helt avgörande roll för den konkreta poesins historieskrivning och själv var verksam som visuell/konkret poet, har hennes arbete hamnat i skymundan. OEI #51 är den första presentationen av hennes mångsidiga arbete internationellt. Här figurerar inte bara tidigare opublicerade essäer om William Carlos Williams, konkret/visuell poesi och semiotisk teori, utan också ett rikt text- och bildmaterial ur Solts poetiska arkiv, som Antonio Sergio Bessa, som första forskare, fått tillgång till. Numret rymmer även en reviderad version av hennes stora antologi, samt omtryck av de flesta av hennes poetiska verk. Numret är dessutom försett med nyskrivna introduktioner av Antonio Sergio Bessa, Kenneth Goldsmith och Marjorie Perloff[/b].

Beskrivning

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, estetiska teknologier och alternativa historiografier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, deskriptioner, diskurser: magnetband: tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik: tillbakadragande, sömn, uppmärksamhet, distraktion… Årets kulturtidskrift 2008

  • OEI

   2020:3 (88)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2020:1 (86)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2019:1 (84)

   230 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:4 (82)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:2 (80)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:3 (77)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:1 (75)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:3 (73)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:1 (71)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:3 (69)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:1 (67)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:4 (66)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:3 (65)

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:1 (63)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:3 (62)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:2 (60)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:1 (59)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:2 (56)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:1 (55)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:2 (53)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:1 (52)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:3 (48)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:1 (46)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:2 (43)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:1 (42)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:3 (39)

   170 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:1 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:3 (33)

   190 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:1 (31)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2006:3 (28)

   170 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×