Subaltern
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2010:2
  Issn:
  1652-7046
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  104
  Dimensioner:
  190x246 mm
  Vikt:
  265 g
  I lager:
  3 st

Subaltern

Innehåll

”Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser”, skrev filosofen och aktivisten Simone Weil när hon några få månader före sin död utvärderade det parlamentariska partisystemet. För Weil innebar varje politiskt parti en organisation som utövar ett kollektivt tryck på sina medlemmars sätt att tänka, och dess mål är att ohämmat växa. Detta visade enligt Weil att ”alla partier har totalitära rötter och målsättningar”. Weil skrev sin svidande uppgörelse med den parlamentariska demokratin 1943, som ett led i motståndet mot nazism och fascism. Medveten om att de tyska nationalsocialisterna tagit makten på demokratisk väg, sökte Weil totalitarismens rötter i det moderna partiväsendet. Samhällets bästa vaccin mot den fascistiska smittan var därför det omedelbara avskaffandet av de politiska partierna * I Subaltern presenteras Simone Weils kontroversiella essä ”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande”, tillsammans med en serie texter som granskar demokratibegreppet och politikens förutsättningar i dagens samhälle. Den italienske statsvetaren och filosofen Mario Tronti undersöker hur demokratins medborgarideal har anpassats till marknadens subjekt och hur den moderna demokratin innebär det historiska mötet mellan homo democraticus och homo oeconomicus. Medan den franske filosofen och litteraturvetaren Laurent Dubreuil söker det rent apolitiska i de utrymmen av livet och tillvaron som inte kan inlemmas i den politiska logiken * Kännetecknas samhället av en total politisering av tillvaron? Eller är det tvärtom så att den moderna demokratin fungerar avpolitiserande? Möjligen rör det sig om en dubbel process av politisering och avpolitisering, som förvandlar samhällets demokratiska och politiska grundval till ett landskap där gränserna mellan ekonomi och politik, marknad och demokrati, suddats ut och ersatts med nya samhällsformer och motsättningar som fortfarande återstår att tänkas * MEDVERKANDE: Helen Andersson, Jörgen Andersson, Carl Cassegård, Laurent Dubreuil, Håkan Forsell, Gunnar Holmbäck, Stephan Huber, Bo Isenberg, Blaise Pascal, Eric Pettersson, Patrik Tornéus, Tiqqun, Mario Tronti, Peter Sloterdijk, Simone Weil, Hans Wigert, Augustine Zenakos, Markus Öhrn.

Beskrivning

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur. Utgivare: h:ström förlag.

  • Subaltern

   2019:3

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2019:1

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2018:3

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2018:1

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2017:3

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2017:1

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2016:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2016:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2016:1

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2015:3

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2015:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2015:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2014:2

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2014:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2013:3

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2013:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2013:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2012:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2012:2

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2012:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2011:4

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2011:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2011:1

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2010:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2010:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2009:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2009:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2008:3

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2008:2

   80 kr.

   Logga in för att handla

  • Subaltern

   2008:1

   80 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×