Biblis
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2010:3 (51)
  Issn:
  1403-3313
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  64
  Dimensioner:
  170x240 mm
  Vikt:
  174 g
  I lager:
  1 st

Biblis

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Jonas Ellerström: Upp ur hemliga förvaringsrum. Om Paul Anderssons efterlämnade papper * Gunilla Jonsson: Boktryckaren Wankijff och aktuarien Schmedeman. En privilegiestrid på 1600-talet * Otfried Czaika: Plinius världshistoria med Agricolas ägaranteckning. Ett fynd i Roggebibliotekets samlingar * Svante Nordin: Biblioteket på Ericsberg * Beata Losman & Gunilla Roth: Från nytta till nöje. Framväxten av ett släktbibliotek * Ulla Rasch Andersson: Uppväxt med bokälskare. Några betraktelser av ett boksamlarbarn.

Beskrivning

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

  • Biblis

   2018:3 (82)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2018:2 (81)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2018:1 (80)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2017:4 (79)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2017:3 (78)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2017:2 (77)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2017:1 (76)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2016:4 (75)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2016:3 (74)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2016:2 (73)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2016:1 (72)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2015:4 (71)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2015:3 (70)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2015:2 (69)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2015:1 (68)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2014:4 (67)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2014:3 (66)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2014:2 (65)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2014:1 (64)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2013:4 (63)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2013:3 (62)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2013:2 (61)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2013:1 (60)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2012:3 (59)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2012:2 (58)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2012:1 (57)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2011:4 (56)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2011:3 (55)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2011:2 (54)

   125 kr.

   Logga in för att handla

  • Biblis

   2011:1 (53)

   125 kr.

   Logga in för att handla