OEI
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2010:3 (48)
  Issn:
  1404-5095
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  608
  Dimensioner:
  194x295 mm
  Vikt:
  1680 g
  I lager:
  3 st

OEI

Lek & spel

Innehåll

OEI # 48-49-50 heter ludOEI och är helt ägnat åt olika former av lekar, spel och leksaker. På 608 sidor rör sig ludOEI mellan översättningar och nyskrivna texter, arkivmaterial och specialbeställda konstprojekt, mellan lekande essäer, spelande poesi och filosofiska leksaker. I ludOEI ingår också ett gästspel i form av ett nummer av tidskriften Pequod * Spel- och lekformer har en oöverskådlig betydelse för de senaste 150 årens litteratur, konst och filosofi. I dessa experiment, reflektioner och undersökningar finns fortfarande – vill detta nya trippelnummer av OEI visa – mycket att både lära sig och utmanas av. en transformativ kraft och en svåruttömlig potential för estetisk och kritisk teori och praktik. Som konstnären och spelforskaren Mary Flanagan formulerar det: ”För många spelare existerar spel för underhållning, för tidsfördriv, för nöjes skull. Spel är en distraktionsaktivitet, avsedd för avkoppling eller förströelse – en ´inte arbete´-rymd där spelare är fria att engagera sig i fantastiska berättelser, storslagna bedrifter och givande uppgifter. Men om vissa spel har blivit någonting mer? Men om vissa spel, och det mer allmänna begreppet ´lek´, inte bara erbjuder rekreation, utan också fungerar som medel för skapande uttryck, som instrument för begreppsligt tänkande, eller som verktyg som gör det möjligt att undersöka eller arbeta igenom sociala frågor?” * ludOEI – spel och lekar som estetiska och sociala teknologier.

Beskrivning

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, estetiska teknologier och alternativa historiografier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, deskriptioner, diskurser: magnetband: tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik: tillbakadragande, sömn, uppmärksamhet, distraktion… Årets kulturtidskrift 2008

  • OEI

   2020:3 (88)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2020:1 (86)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2019:1 (84)

   230 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:4 (82)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:2 (80)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:3 (77)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:1 (75)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:3 (73)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:1 (71)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:3 (69)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:1 (67)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:4 (66)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:3 (65)

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:1 (63)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:3 (62)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:2 (60)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:1 (59)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:2 (56)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:1 (55)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:2 (53)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:1 (52)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:6 (51)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:1 (46)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:2 (43)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:1 (42)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:3 (39)

   170 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:1 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:3 (33)

   190 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:1 (31)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2006:3 (28)

   170 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×