OEI
Kategori: Litteratur
  Nummer:
  2009:2 (43)
  Issn:
  1404-5095
  Språk:
  Engelska
  Antal sidor:
  360
  Dimensioner:
  194x295 mm
  Vikt:
  1234 g
  I lager:
  2 st

Det här numret motsvarar 3 nummer.

OEI

biOEI – materialismer

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Anders Lundberg: Materia, evolution, mekanismer, språk och virus – en inledning * Julien Offray de La Mettrie: Människan växten * Sten Hanson: La destruction de votre code génétique par drogues, toxines, et irradiation * Eugene Thacker: DNA med öppen källkod och bioinformatiska kroppar * Eduardo Kac: Biopoesi * Eduardo Kac: Genesis * Eduardo Kac: Drag 36 * Christian Bök: Xenotextexperimentet * Christian Bök: A Virus from Outer Space/Ett kosmiskt virus * Christian Bök: Ordprotein * Marta de Menezes: Proteic Portrait * Hugues Marechal: Biologisk mutation och litterära avantgarden * Co-op: Monstrage * Jon Ståle Ritland: Når det biokjemiske språket inntar litteraturens kropp * Henry Staten: Dekonstruktionen och naturalismens etiko-politiska projekt * Jean-Jacques Kupiec: Specificitet och plasticitet i biologin * Elizabeth Grosz: Darwin och feminism: en undersökning av en möjlig allians * Daniel Dennett: Var är jag? Efter Darwin * Gunnar Berge: Biologiens poetikk (Anakronismen – et tillegg) * William Ngan: Blossfeldtfraktaler * Co-op: Växtlammet * Lotta Lotass: ”Färger är ting”: om Mark Rothkos immateriella materialism * Nathan Brown: Det oorganiskt öppna, nanoteknologi & fysiskt vara * Seth Hunter: Word Association Garden * Ray Brassier: Relismens mysterium * Quentin Meillassoux: Potentialitet och virtualitet * Martin Hägglund: Radikal ateistisk materialism * Adrian Johnson: Hur materialiseras ontologi? * Catherine Malabou: Den centrala kontrollmyndighetens kris * Reza Negarestani: Bakteriell arkeologi: Paleopetrologi – från gog-magogaxeln till petropunkism * Jesper Olsson: Om biomusik o.a. * Manford L Eaton: Bio-musik: en introduktion * Morten Breinbjerg: Poesis och livekodning * William S Burroughs: Uppspelning från Eden till Watergate * Mark Hansen: Intern resonans, eller tre steg mot ett icke-viralt blivande * Richard Dawkins: Tankevirus * Katherine Hayles: Begär och agens * Dmitri Plax: Frost * Jarl Hammarberg & Ulf Karl Olov Nilsson: Hör du mig nu? * Anna Hallberg: ur Colosseum, Kolosseum * Martin Glaz Serup: Uddrag af Marken * Hans Ruin: Recension av Radical Atheism * Thomas Götselius: Recension av Kärleksdikter * Anne Hellman Vold: Recension av Tal och Regn * Andreas Engström: Recension av Theoretically Pure Anterograde Amnesia * Ulf Karl Olov Nilsson: Recension av On the Origin of Stories * Heidi von Wright: Recension av notes for soloists.

Beskrivning

OEI är en tidskrift för litteratur, konst, filosofi, estetiska teknologier och alternativa historiografier, och som ställer frågor om dokument, dispositiv, deskriptioner, diskurser: magnetband: tidskriften som estetiskt medium och historisk praktik: tillbakadragande, sömn, uppmärksamhet, distraktion… Årets kulturtidskrift 2008

  • OEI

   2021:3 (92)

   280 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2021:1 (90)

   220 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2020:3 (88)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2020:1 (86)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2019:1 (84)

   230 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:4 (82)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2018:2 (80)

   250 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:3 (77)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2017:1 (75)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:3 (73)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2016:1 (71)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:3 (69)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2015:1 (67)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:4 (66)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:3 (65)

   140 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2014:1 (63)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:3 (62)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:2 (60)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2013:1 (59)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:2 (56)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2012:1 (55)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:2 (53)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2011:1 (52)

   160 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:6 (51)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:3 (48)

   180 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2010:1 (46)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2009:1 (42)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:3 (39)

   170 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2008:1 (37)

   150 kr.

   Logga in för att handla

  • OEI

   2007:3 (33)

   190 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×