Hjärnstorm
Kategori: Allmänna kulturtidskrifter
  Nummer:
  2010:2 (102)
  Issn:
  0348-6958
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  76
  Dimensioner:
  210x280 mm
  Vikt:
  286 g
  I lager:
  5 st

Hjärnstorm

Konst och djur

Innehåll

Den västerländska civilisationen är djupt präglad av människans problematiska förhållande till de andra djuren. Genomgående har människan definierat sig i motsats till dem, i både teori och praktik. Olika anledningar har genom historien angivits för djurens radikala annanhet: avsaknad av förnuft, själ och självmedvetande är några av de vanligaste. I vårt samhälle omhuldas vissa djur som familjemedlemmar, medan andra betraktas som produktionsenheter i livsmedelsindustrin, som ”modeller” i laboratorier eller som underhållning på cirkus och i djurparker. Konsten utgör – åtminstone idealt sett – en sfär som har ett visst mått av distans till den vardagliga praktiken och dess krav på kapitalistiskt definierad samhällsnytta. Även om konstens förmåga att på egen hand åstadkomma förändring är diskutabel, kan den när den är som bäst vara en plats för kritiska undersökningar och alternativa visioner. Hjärnstorms temanummer närmar sig därför den spänningsfyllda relationen mellan människa och djur via konsten, och frågar sig: hur undersöks och gestaltas förhållandet mellan människa och djur i olika konstarter – i bildkonsten (i det utvidgade fältet), litteraturen, musiken? Bland de medverkande skribenterna märks den amerikanska författaren Carol J. Adams, som undersöker vilken betydelse det har att Frankensteins monster i Mary Shelleys klassiska skräckroman faktiskt var vegetarian. Adams text är hämtad ur hennes mest kända bok, The Sexual Politics of Meat, som i år firar tjugoårsjubileum och publiceras i en nyutgåva. Den brittiske konsthistorikern Steve Baker resonerar kring hur man kan förstå huvudpersonens förvandling till schimpans i Will Selfs roman Stora apor. Varför upphör romanens huvudperson, konstnären Simon Dykes, med sitt konstskapande efter förvandlingen? Lisa Gålmark analyserar varför vissa konstverk enbart bekräftar det dominerande samhälleliga förhållningssättet till de icke-mänskliga djuren medan andra konstverk förmår vara genuint kritiska. Camilla Flodin utreder djurens roll i 1900-talsfilosofen Theodor W. Adornos estetiska teori. Hur resonerar konstnärer kring (sam)arbetet med icke-mänskliga djur? Går det ens att kalla det samarbete? Ulrika Flink intervjuar bland annat Bryndís Snæbjörnsdóttir och Mark Wilson, som med sin konst vill skapa en plats där det mänskliga och det icke-mänskliga djuret kan mötas. Marianna Garin diskuterar det möte som sker med en närvarande men samtidigt frånvarande vit val i Maria Hedlunds verk The Whiteness of the Whale och Dan Wergelius reflekterar över djurens symboliska roll i fabler. På många platser runt om i världen har en rumslig förening skett mellan slakterigrossisternas dagliga arbete och konstvärlden. Närmast kommer man att tänka på Flæsketorvet och Kødbyn i Köpenhamn där gallerierna och slaktarna är goda grannar. Och i Madrid har det enorma kulturella centret Matadero tagit över ett helt slakthusområde. Vi bad därför konstnärerna Maria Andersson och Karin Lindh att reflektera över Stockholms slakthusområde. Resultatet är ett verk speciellt skapat för detta temanummer. I In the Sweet By and By[i] leker de med tanken på en framtid där vi människor inte längre äter andra djur och istället har infört en högtidsdag som minns och hyllar de djur som tidigare lidit och dött för vår skull. Högtidsdagen firas med en parad genom Stockholms slakthusområde. Utspritt I numret finns sångerna som ska sjungas under denna parad: La Carne Rossa, Lammets lov och Butcher’s Song.

Beskrivning

Hjärnstorm har sedan starten 1977 varit ett fritt forum för kulturkritik och idédebatt. Tidskriften har genom åren rört sig fram och tillbaka i det offentliga samtalets gränstrakter. Hjärnstorm kommer ut med fyra nummer per år och varvar löst sammanfogade, spretiga utgåvor med tighta fokuserade temanummer. Innehållsligt spänner Hjärnstorm över ett brett fält: konst, litteratur, filosofi, musik, religion m m. Till formen blandas essäer i varierad längd med noveller, lyrik och fristående illustrationer. • Utgivare: Kulturföreningen Hjärnstorm

  • Hjärnstorm

   2019:1 (134)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2018:4 (133)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2018:3 (132)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2018:1 (130)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2017:3 (129)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2017:2 (128)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2017:1 (126)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2016:2 (125)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2016:1 (123)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2015:1 (122)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2014:3 (120)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2014:2 (119)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2014:1 (118)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2013:3 (117)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2013:2 (115)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2013:1 (114)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2012:5 (113)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2012:3 (111)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2012:2 (110)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2012:1 (109)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2011:3 (107)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2011:2 (106)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2011:1 (105)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2010:4 (104)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2010:1 (101)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2009:4 (99)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2009:3 (98)

   75 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2009:1 (96)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2008:1 (94)

   100 kr.

   Logga in för att handla

  • Hjärnstorm

   2007:3 (92)

   100 kr.

   Logga in för att handla