Slut
Kategori: Genusfrågor
  Nummer:
  2008:1 (2)
  Issn:
  -
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  78
  Dimensioner:
  -
  Vikt:
  290 g
  I lager:
  2 st

Slut

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Meriam Chatty & Adiam Tedros: Fel kroppar i elfenbenstornet? * Lena Sawyer: Grama, Einstein and me * Rona Yefman * Adiam Tedros: Bekännelseaktens otillräcklighet * Viktorija Kalonaityte: Berätta inte för någon * Viveca Motsieloa: En diskussion vid Cape Coast Castle * Ylva Habel: Whiteness Swedish Style * Hanna Hallgren: Skuld, brukar det sägas, kan bara den ha som kan välja fritt * Victoria Kawesa & Viktorija Kalonaityte: Flytande i varandras historia * Spökskrivaren: Timmarna innan gryningen * Joanna Rubin Dranger: Nell.

Beskrivning

Slut är en kulturtidskrift med utgångspunkt i feministisk och postkolonial kritik. Det är inget sammanträffande att många kritiska röster inom samhällsdebatten och den ­akademiska teoribildningen talar om kartografi som en metafor för granskning och omskrivning av de dominerande sanningarna. Det offentliga rummet kan vara ett fysiskt, geografiskt rum, men ännu mer en karta, med vägar, träsk och sjöodjur. Och en karta är inte en värld, utan en bild av en värld, avritad av någon som har varit där före oss, någon som gör anspråk på att världen är av­bildad på ett korrekt sätt. Kartorna namnger och definierar, upphöjer och reducerar och, inte minst, visar vägen. Men i många fall finns inte vägen. Vi vill reclaima offentligheten. Vi vill ansluta oss till den skara samhällsdebattörer som, i Virginia Woolfs anda, vill sluta "avbilda mannen två gånger hans naturliga storlek". Vi vill göra upp med föreställningar om "mörkrets hjärta", kartlagt av Joseph Conrad, vi vill "provinsialisera" Europa tillsammans med Dipesh Chakrabarty och andra postkoloniala tänkare och vi vill kanske till och med sätta norra hemisfären "down under". Trots att vi tror oss veta det mesta om jordklotet, görs nya upptäckter varje dag. Förra året konstaterades det att 200 miljoner kvinnor har dött i förtid på grund av våld riktat mot dem i egenskap av kvinnor: mord på nyfödda flickor, förvägrande av läkarvård till kvinnor, våldtäkt, prostitution och misshandel i hemmet. Beräkningen gäller de senaste 70 åren. Det motsvarar en kvinnas genomsnittliga livslängd. Jordens befolkning har alltså förlorat upp till 200 miljoner kvinnor som i dag hade varit i åldrarna noll till 70 år. Rapporten är banbrytande: det är första gången dessa kvinnors "försvinnande" synliggörs. 200 miljoner kvinnor hade levt i dag om de hade behandlats som likvärdiga männen. Varje år försvinner i genomsnitt tre miljoner kvinnor av samma orsaker. Försvinnanden som enbart några få har märkt och en nyhet som snabbt konkurrerats ut av vår tids Stora frågor. Att glömma är tydligen minst lika tilltalande. Människoskallar som samlar damm i universitetsarkiv och massgravar utgör det mest svårförnekliga beviset på århundraden av mätningar, expeditioner och experiment för att befästa kroppars kartografi, där varje millimeter, varje form, användes för att skapa avstånd mellan överlägsenhet och underlägsenhet. Dessa vetenskapsmän må vara fördömda att spöka i historieböckerna som det förflutnas groteska föreståndare, men vem kan säga att deras kartor inte återuppstår, med nya namn och källhänvisningar, men med liknande konturer? Är denna text en inledning till en reaktion, ett svar, ett upprop? Kanske det. Ändå är denna samling texter inte mer reaktionär än de nyhetsskildringar, kolumner och debatter som appellerar till det rådande sunda förnuftet, till det anonymiserade och förgivettagna majoritetssamhället. Våra texter är baserade på synsätt som är etablerade, på kunskaper som finns och på en önskan att komma vidare i diskussionen. Visst är det märkligt att trots alla dessa argument som har presenterats av bell hooks eller Crenshaw, av Fanon eller Gilroy kring rasismens mekanismer, måste dessa mekanismers existens bevisas gång på gång. På ett liknande sätt förblir feminismen antingen ett skällsord eller en etikett som vem som helst kan låna eller förkasta, helt ignorant inför det arbete som feministiska tänkare och aktivister har lagt ner på att publicera, debattera och utveckla kunskaper om patriarkala strukturer, om genus, kroppen, sexualiteten och psyket. Det skulle aldrig förefalla någon att acceptera godtyckligt tyckande i frågor om ekonomi eller medicin. Samhällsfrågor däremot, särskilt frågor som berör "andras" situation, är nästan exklusivt reserverade för åsikter och debattörer med rätten att tala i kraft av sin ställning, inte på grund av sin argumentation eller sina kunskaper. Alltför ofta framstår den offentliga och mediala debatten som en monolog, som slutna rum och hånande miner. För många är det viktigt att bevara detta kvalificerade ovetande. För oss är det viktigt att utmana det. Och att utmana kartornas hegemoni innebär inte att presentera en ny, om än omskriven, karta. Röster från gränslandet, många, olika, som inte kan eller vill underordna sig klara gränsdragningar och indelningar, som inte kan reduceras till konsensus eller motargument och inte heller kan låta sig tystas ner, får påminna oss om att livet inte låter sig reduceras till kartornas tvådimensionella värld.

  • Slut

   2006:1

   70 kr.

   Logga in för att handla

 • «
 • <
 • ...
 • >
 • »

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×