Ikoner
Kategori: Bibliotek och utbildning
  Nummer:
  2007:6
  Issn:
  1403-7211
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  79
  Dimensioner:
  -
  Vikt:
  213 g
  I lager:
  1 st

Ikoner

Innehåll

UR INNEHÅLLET: Minnet och ögonblicket * Röda vingar * Bland bufflar och idealister * Ingen är en ö * Kommentar till "Varför gick det inte att samarbeta?" * Läsaren i labyrinten – Rapport från The Finnegans Wake Reading Group i Stockholm * Kungl. Krigsvetenskapsakademien * Kungl. Musikaliska Akademien * A New Approach to Library Instruction in Changing Enviroment * Kurdiska biblioteket * En sämre förebild kan man ha * Bygg Bibliotekssverige underifrån * Får det vara smutsigt på bibliotek? * Inom filmens värld * Kung. biblioteket – strategier och vägval * Det finns nya uppdateringar att hämta * Fyra decenniers biblioteksutveckling på sju sidor * Tio års ikoner.

Beskrivning

Oberoende publikation utgiven av BTJ som vill vara ett seriöst debatt- och essäorgan med högt i tak och med möjlighet att tycka färdigt och få skriva till punkt. Ambitionen är att via bibliotek, arkiv, museer och andra minnesfunktioner aktivt bidra till den allmänna kultur- och samhällsdiskussionen, inte minst för att visa att det är där dessa insitutioner hör hemma. En ikon är det tradionsrika på samma gång som den är symbolen på datorn som klickar oss ut i det okända och in i framtiden. På så vis kan ikonen och Ikoner vara metaforen för alla instanser med ansvar för samhällets minne och den fortsatta kunskapsförsörjningen. Utgivare: BTJ (Bibliotekstjänst AB).

  • Ikoner

   2007:5

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2007:4

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2007:3

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2007:2

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2007:1

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:6

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:5

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:4

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:3

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:2

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2006:1

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:6

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:5

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:4

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:3

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:2

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2005:1

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:6

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:5

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:4

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:3

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:2

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2004:1

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:6

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:5

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:4

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:3

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:2

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2003:1

   40 kr.

   Logga in för att handla

  • Ikoner

   2002:6

   40 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×