Fronesis
Kategori: Debatt och politik
  Nummer:
  2003:4 (14)
  Issn:
  1404-2614
  Språk:
  Svenska
  Antal sidor:
  296
  Dimensioner:
  147x210 mm
  Vikt:
  384 g
  I lager:
  -

Fronesis

Lag och ordning

Innehåll

INNEHÅLL: Leila Brännström, Henrik Gundenäs, Klas Gustavsson och Magnus Wennerhag: Det dånar uti rättens krater. * Giorgio Agamben: Undantagstillståndet. * Leila Brännström och Magnus Wennerhag: Genom lagen blir vi alla lika/olika. * Wendy Brown: Att lida de paradoxala rättigheternas kval. * Klas Gustavsson och Magnus Hörnqvist: Regementalitet, fängelser och nyliberalism. * Michel Foucault: Regementalitet. * Nikolas Rose: Kontroll. * Loïc Wacquant: Fattigdomens bestraffning och nyliberalismens uppgång. * Saskia Sassen: Mångfaldigandet av gränsöverskridande styrningsmekanismer – implikationer för demokrati och global ordning. * William E Scheuerman: Globaliseringen och rättens öde. * Joachim Hirsch och Christoph Görg: Är internationell demokrati möjlig? * Johan Söderberg: Immateriell lagstiftning. * Christopher May: Ägandet av dolda kunskaper och färdigheter. * Den stulna gåsen. * Giorgio Agamben: Bortom mänskliga rättigheter. * Hannah Arendt: Nationalstatens tillbakagång och slutet för de mänskliga rättigheterna. * Joacim Blomqvist: Srebrenica och undergångens möjliggörare. * Mattias Olsson: Vilhelm Lundstedt, folkrätten och rättsrealismen. * Vilhelm Lundstedt: Internationellt socialistiskt samarbete för freden. * RESUMÉ: En ny ordning tar form. Men är den förenlig med rättsstatens principer? * På Guantanamobasen på Kuba sitter ett hundratal »olagliga kombattanter« frihetsberövade. Fångade i ett vakuum mellan statsrätt och folkrätt, sedda som varken krigsfångar eller brottslingar, faller de emellan alla befintliga regelsystem som syftar till att skydda individer mot staters övergrepp. * I Sveriges riksdag talar statsministern, vid partiledardebatten i januari, om »det inre hotet«: »De nya hot vi ser är inre hot, hot som finns i vårt eget land, träffar vår egen vardag och ökar otryggheten.« Mindre medel till militären, mer till polis och kriminalvård, är budskapet. * Fronesis nr 14-15 handlar om juridik, rätt och reglering. Det handlar om »kriget mot terrorismen« och dess effekter på rättsstat och folkrätt. Om regleringen av den globala ekonomin. Om mänskliga rättigheter. Om hur rättslig reglering såväl skyddar mot förtryck som normaliserar. Om immaterialrätten och makten över kunskapen. Om den nya globala ordningens utrymme för demokrati och ansvarsutkrävande. * Den italienske filosofen Giorgio Agamben diskuterar undantagstillståndet och Guantanamofångarnas rättslöshet. Hannah Arendt skriver om statslöshet, flyktingskap och medborgerliga rättigheter. Fronesis publicerar Michel Foucaults klassiska text »Gouvernementalité« i svensk översättning, i vilken han granskar styrningen av det mänskliga livet. Wendy Brown undersöker de identitetsbaserade rättigheternas förtjänster och brister ur ett feministiskt perspektiv. Sociologen Saskia Sassen skriver om hur den globala produktionen regleras och om möjligheterna att demorkatiskt påverka och utkräva ansvar av dem som har makten.

Beskrivning

I tidskriften Fronesis görs en livfull internationell vänsterdebatt tillgänglig på svenska. Äldre texter återintroduceras i ett nytt sammanhang och nyskrivet material publiceras. Ett progressivt samtal inom akademin möter arbetarrörelsens framtidsdebatt. I en tid då vänsterns idédebatt upplevs ha stannat av vill Fronesis bidra med nytt bränsle, och nya verktyg att ta sig an samtiden med. Ges ut av tidskriftsföreningen Fronesis.

  • Fronesis

   2021:1 (68)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2020:3 (66)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2020:1 (64)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2019:1 (62)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2018:3 (60)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2018:1 (58)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2017:1 (56)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2016:3 (54)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2016:1 (52)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2015:1 (50)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2014:3 (48)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2014:1 (46)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2013:3 (44)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2013:1 (42)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2012:3 (40)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2012:1 (38)

   130 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2011:2 (36)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2011:1 (35)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2010:3 (34)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2010:1 (32)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2009:3 (31)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2009:1 (29)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2008:4 (28)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2008:3 (27)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2008:1 (25)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2007:1 (24)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2006:2 (22)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2006:1 (21)

   90 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2005:2 (19)

   120 kr.

   Logga in för att handla

  • Fronesis

   2005:1 (18)

   90 kr.

   Logga in för att handla

Logga in

Logga in Registrera
Jag har glömt bort mitt lösenord ×